Tags

, ,

một hồi chuông réo gọi
nghe u u mối tình
tay ngập ngừng gõ mõ
hạt lệ nhoà trang kinh

2010

hoàng lộc