Tags

, , ,


hai người hơ hải lìa nhau
nghìn xưa đã khép
nghìn sau chẳng còn

ta về bứt nụ hoàng hôn
mùi hương tưởng lặng trong hồn
thoáng bay
em qua giỡn mặt đôi ngày
màu môi làm héo màu mây cuối trời

thế gian bỗng có hai người
nhìn nhau
biết đã hết thời về nhau.

7-10

hoàng lộc