Tags

, ,

anh có tuổi rồi, cây đã héo
ngày thu không thể trổ gì hơn
em đưa tay – thôi em – dừng lại
đừng hái làm chi một chút hồn

em vẫn là em như sớm mai
nắng thênh thang chớp mắt mi dài
đường thơm em bước ngang lưng gió
em cứ là em – chưa của ai

anh chỉ làm thơ, em cứ bước
câu thơ vô ý lạc chân người
vẫn xin em khéo chân, đừng vấp
đi hết ngày cho kịp lứa đôi…

7-10

hoàng lộc