Tags

, ,


ngày mới sao lòng anh quá cũ
ngó đi ngó lại vẫn đầy em
bài thơ anh viết từ năm ngoái
đọc cứ buồn hơn thuở rất buồn

7-10

hoàng lộc