Tags

, , ,

không ngờ đến vậy người ơi
đã đau như thể cả đời chưa đau
hỏi thăm mây trắng ngang đầu
thì ra thuở ấy trời cao cũng buồn

7- 2010

hoàng lộc

Advertisements