Tags

, ,


trước – sau,
tôi chỉ là một gã làm thơ

em chỉ yêu thơ
tôi ráng chịu

em bỏ thơ, lấy người
em lãnh đủ

em rước cả hai
trời lo tội nợ

không có cách nào khác hơn đâu
bởi trước – sau,
tôi vẫn chỉ là một gã làm thơ.

4-2010

hoàng lộc

 

Advertisements