Tags

, ,


thôi, kinh kệ sớm chiều
tự giải đời oan nghiệt
em ơi – buồn hiu hiu
thất tình, ghê gớm thiệt

(tay háo sắc vô chùa
chỉ e lòng Phật mệt !)

7-10

hoàng lộc