Tags

, , ,

em chung tình đến mấy cũng bằng không
ngày cũng hết và đèn lên phố thị
tôi cũng phải bật đời tôi đứng nhớ
nghe mái hồn gió rạp suốt mười phương

tháng bảy buồn không có nắng trôi ngang
em áo mỏng hiên đời kia lững thững
tôi không thể thêm một lần bắt bóng
nên trăng xưa cũng nhất định không về

em chung tình đến thế để làm chi
mùa con gái đã qua rồi, đã biệt
rồi tháng bảy có một ngày, chỉ một
mâm cơm tôi ai thắp nến, hai hàng…

4-7-2010

hoàng lộc

Advertisements