Tags

, ,

á căn đình đã thua người
anh thua tận mạng với đời anh đây
nhớ em
lỡ một sum vầy
tay cầm tay
vẫn sẩy tay
cũng rồi

á căn đình đã thua người
còn anh đứng dưới chân cầu vô danh
hiểu em như hiểu chính mình
chắc chi không phải chữ tình phù vân

ngó về một phía trăm năm
thấy anh phơi áo
buốt lòng em chưa ?

4-7-2010

hoàng lộc