Tags

, ,


trang thơ đành khép lại
bởi đời thơ rất buồn
ngày thu không về nữa
khi hoàng hoa không còn

rồi anh không còn nữa
cho đáng lòng em luôn…

6-2010

hoàng lộc

Advertisements