Tags

, ,

mù mù nhân sinh
gập ghềnh tai hoạ
mỗi bước của tình
liêu xiêu hành giả

6-2010

hoàng lộc