Tags

, , ,

em không thể tìm về tôi được nữa
ngày thu kia cũng riêng rã bên trời
tôi không thể tìm về em được nữa
nỗi bạc lòng đã lạnh mấy trần ai

ai cũng biết tôi yêu người đến vậy
câu thơ buồn còn rụng khắp ngày xưa
có ai biết em ra người thế ấy
hồn thơm hương mà bay biệt không ngờ

tôi thoát chết đôi lần – (chưa chắc sống)
ngồi trong đời mà cứ ngỡ trong thơ

6-10

hoàng lộc