Tags

, ,

mặc ai quán thời danh sĩ
mặc ai nhất thế hoa khôi

em đây chỉ người dệt vải
và anh, một thằng chăn trâu
hai người một lần thơ dại
làm nên tháng bảy mùa ngâu

gặp nhau là ra nước mắt
tìm chi mỗi năm một lần
sông sài gòn không đủ lạnh
ngồi chi ở bến sông ngân ?

anh từng thả trâu ăn lúa
em từng canh cửi trễ tràng
ông trời giận vì thiếu đói
nên hành mối tình gian nan ?

nhờ có chút lòng chim quạ
cây cầu bắt từ ngàn năm
mới hay em là chức nữ
và anh chính là ngưu lang

cớ sao anh già đến vậy
còn em con nít quá chừng
cớ sao mùa ngâu cuối cùng
lại rơi cả vào tháng sáu…?

6-2010

hoàng lộc