Tags

, , ,

tôi sẽ không về nơi ấy nữa
bởi tôi sợ lắm những không còn
cành khô và lắm phen bèo giạt
đã tấp đầy lên một bến sông

em cũng đừng về nơi ấy nữa
đau lòng em phải ít nhiều hơn
trời cao và những ngày mây phủ
có thể làm mưa chẳng biết chừng

có lẽ không đành nhau một thuở
hoa vàng vẫn trước ngõ hoàng hoa
áo em, vạt nắng run đầu gió
lại để mùa thu bay rất xa ?

xin lặng lẽ nhìn về nơi ấy
còn nghe lòng nhớ đến vô cùng
có khi đâu phải chiều mưa nổi
mà mắt em vừa ướt, phải không ?

6-10

hoàng lộc

Advertisements