Tags

, ,

rồi em một thuở hoang đường
chút mây trắng đã mười phương
chẳng về
tôi từ lỡ bước xa quê
thương em
không dám ước thề với em

tôi đau từng khúc nổi chìm
sông đi chỉ tội đời thêm bãi bờ
ơn người
ơn mộng
và thơ
dẫu hai con mắt đã mờ áo cơm

rồi em qua thuở đau buồn
sẽ yên ổn với chồng con ở đời
dẫu rằng tôi chẳng còn tôi
vẫn xin cất kỹ một thời của nhau…

14-6-10

hoàng lộc

 

Advertisements