Tags

,

MỪNG TÔI

mừng tôi có thuở làm người
gặp em và
được nói lời chia tay
là ơn của cuộc đời này
rồi thôi
vạt nắng cuối ngày về đâu ?

Ở TIỆC MỜI

sinh nhật tôi –
tôi muốn làm tiệc mời
(sau khi cúng cha cúng mẹ)

có nhiều mâm riêng mời bằng hữu
bạn văn – bạn học – bạn đồng nghiệp – bạn lính – bạn tù – bạn hàng xóm láng giềng
bạn của ấu thơ, bạn khi đầu bạc
ngồi nhậu lai rai
(có đọc thơ – có kể chuyện đời)

một mâm cho các con tôi và mẹ
chúng
vừa ăn, nhìn tôi vừa cười
mẹ các con tặng tôi cái bánh la baguette và nhiều ngọn nến
tôi thổi , nến không chịu tắt…

mâm cho cố nhân
năm bảy bà mệnh phụ
tay bà nào cũng cầm những trang thơ
ngồi ngó nhau, háy nhau
(thôi đừng giận ! tôi cũng đã già rồi)

tôi đi loanh quanh
và thăm hỏi từng người
với ai – tôi cũng ân đầy nghĩa mặn
cũng cảm ơn không sót ai
nếu có em, tôi cảm ơn em nhiều nhất,
đã đến tiệc tôi

ngày tôi được sinh ra
cho đến giờ này, em ạ
sao tôi không mấy vui
mà cũng đã đi gần hết kiếp người…

8-11-2010

hoàng lộc