Tags

, ,

mấy cái thứ ao hồ kia
nước tù đọng

em làm ơn đi suối đi sông
dong thuyền trường giang
một ngày em thấy đất trời đã khác

có những con sông (như Danube)
một đời nằm trong âm nhạc chẳng muốn về đâu
có những dòng (như Mississippi)
anh không biết đầu nguồn
mà nghe trôi đời anh luân lạc
em thử đứng bên bờ kia nhìn qua đây
sẽ thấy gã làm thơ chỉ còn là cái chấm nắng phương đông

mấy thứ ao hồ kia,
em rửa chân còn sợ đĩa
suối sông kia, cũng chừng ấy dặm trường

anh muốn mời em về biển xanh
để em biết thế nào là tình yêu có sóng
để biết thế nào là chớp biển
giữa ầm vang vẫn chứa đựng dịu dàng

anh hết ngày rồi
chấm nắng phương đông đã màu chiều trời tây
le lói bên dòng sông cô quạnh
rồi cũng xuôi về vịnh Mễ
bùi ngùi một phía đại dương

ôi em, lòng ốm o kia
yêu anh chừng không nổi
làm sao nghe cho xong vài tiếng sóng bạc đầu ?

6-2010

hoàng lộc

Advertisements