Tags

, , ,


em viết bài thơ cho đứa khác
đọc bao lần tôi tưởng tặng tôi
hoá ra chữ nghĩa cũng cà gật
xúi những câu thơ chịu giết người

thơ với nhạc – và em, chuyện cũ ?
chuyện gì rồi cũng phải phôi phai
nhớ em, nhớ điếng lòng du tử
ấy thế mà em lại nhớ ai

em cứ khoái luận bàn thế sự
còn tôi đau mấy thứ nhân tình
tìm nhau bởi bao điều phải nói
tôi nói đàng tôi, em đàng em

tìm chi ở chỗ không cùng chỗ
em đi, tôi lại đến nơi này
làm sao có thể em còn giữ
những gì không có ở trong nhau ?

vầng trăng bữa trước đi xa khuất
mà cứ lòng tôi tưởng sáng soi…

6-10

hoàng lộc

Advertisements