Tags

, , ,

hãy tin chúng ta không phụ rẫy gì nhau
chỉ vì em phải bước theo bước chân số phận
thế đủ rồi cho những ngày mộng tưởng
những ngày em vội nói yêu anh

dĩ nhiên em phải có một người chồng
phải đôi lứa cho yên lòng thiên hạ
anh đã già rồi nên tay ngắn lại
vói hoài không tới một mùa vui

hãy tin chúng ta không phụ rẫy gì nhau
đã có nhau đâu dù một ngày một bữa ?
em đoan chính hơn thời thiếu nữ ?
tình yêu em không có ở nơi này

bởi nhiều điều chỉ có thể nói với mây bay
nên mái tóc anh rối bời gió trắng.

10-6-2010

hoàng lộc