Tags

, ,

làm sao ngăn dòng sông
bắt sông không được chảy ?
làm sao ngăn được gió
đang băng qua cánh đồng ?

làm sao ngăn được em
đang bươn về phía ấy ?
và cơn đau trong lòng
làm sao ta chặn lại ?

đã trăng thì phải khuyết
đã diều thì phải bay
làm sao mà cản được
khi em về với ai ?

biết là phải vậy thôi
biết rồi phải vậy thôi
khi tình ra như thế
sao đời ta không vui ?

6-2010

hoàng lộc

Advertisements