Tags

, ,


bình yên chỉ được đôi ngày
trời và em đã muốn gây sự rồi
cái buồn lại quẩn quanh tôi
gió không tha
một cuối đời lạnh căm

tôi đi tôi đứng tôi nằm
gió theo tôi,
cứ đăm đăm thổi hoài
co ro lòng nhớ thương ai
là em
và những dặm dài cố hương ?

gió xua tan mỗi hoang đường
dỗ tôi vui cái bình thường của tôi
có chi mãi cứ ngậm ngùi yêu em
và giận cõi đời trất nghinh

4-6-2010

hoàng lộc

Advertisements