Tags

, ,


mưa đã giăng
mặt phố đầy những bước ướt
anh khép cửa ngồi nhìn ra ngày mới
ngày mới và mưa
vẫn xin được cảm ơn

có chuyến xe bus nào đưa em đi làm
băng ngang phố này không ?
không có !

ngày đã nằm trong tháng hạ
xuân nào rồi cũng đi qua
phố cũng phải đầy mưa
tình yêu anh đã ướt

cơn mưa thật đầy, nhủ anh khép cửa
cảm ơn cơn mưa
có khi mưa mà em về sớm ?
dù em không ngang phố này !

cơn đau nào của anh (hay của ai)
mà mưa còn vang động trong đời…
xin hãy cùng anh cảm ơn mưa ?

6-2010

hoàng lộc

Advertisements