Tags

, ,

anh đang ở cõi xa người
đang nghe tờ lịch vừa rơi một ngày
khươi tàn bếp lửa đêm nay
nhìn chưa rõ hết một vài vết thương

hồn anh đã lắm bão bùng
cũng đang cùng với nỗi buồn có nhau
biết em rồi sẽ về đâu
biết cơn đau phải còn lâu còn dài

ở đâu rồi cũng xa người
huống chi đã tới chân trời cuối sông
mối tình không khỏi rêu phong
và em không thể không cùng xót thương

Cane Ridge. TN 31-5-10

hoàng lộc