Tags

, ,

ơn em
đã khóc trăm lần
khóc anh là khóc cả phần số nhau
giọt buồn
gửi tới mai sau
giọt vui biết rớt về đâu –
để còn ?

ơn em dòng tóc sông buồn
chảy ra biển,
biết đầu nguồn đã xa
mặc đời đắp giấy hồn ta
tiếng ru của đất tan oà xác thân

ơn em ước buổi vai gần
mà anh đã phải trăm năm lạnh rồi.

5-2010

hoàng lộc

Advertisements