Tags

, , ,

đã không còn của nhau rồi
biển xanh có phải đã đồi nương kia ?
em đi không thể còn về
anh đi không thể còn nghe xế tà

em rồi em sẽ người ta
còn anh thì đã quê nhà mù tăm
nhớ nhau đụng mối đau lòng
có khi đời cạn nhánh sông lạc loài

đã không ngừng kịp tàn phai
chỉ câu thơ rớt bên ngoài thời gian ?

5-2010

hoàng lộc

Advertisements