Tags

, , ,

đại trượng phu có cần xé gan bẻ cật ?
cương thường đâu mà phù hay không phù ? *
ta cuối biển rồi, thương ta trôi dạt
đứa bạc đầu trong sóng bạc đầu **

cha mẹ không còn, quê nhà xa lắc
bạn văn bốn trời, bạn rượu còn ai ?
hồng nhan một thời hồng nhan bạc phước
em cũng hồng nhan gặp tình không vui

ta một lần đi là đi suốt kiếp ?
em thương ta vẫn réo gọi ta về
gió cứ nổi và mưa đời cứ tạt
nhờ tấm lòng em mà gió tránh mưa che

đã mười năm hơn rồi, ta bỏ rượu
chí cùn mộng cạn cũng nhiều năm
đại trượng phu chi ta mà hoài tự phụ
còn đất quê không, xin một chỗ yên nằm ?

5-2010

hoàng lộc

_______________________________________________________________
* ý thơ Nguyễn Bá Trác
** thơ Đỗ Phủ : bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân