Tags

, ,

không thể cùng gặp lại buổi đầu tiên
khi anh nói anh yêu em và anh hỏi
trong nơi chốn vô cùng em cũng nói
một điều chi nghe cũng rất vô cùng

làm sao về dù rất muốn về chung
nơi em có tấm lòng em thơ dại
khi cành đã trổ hoa và kết trái
và tình anh có lẽ đã không còn ?

có những gì phải héo trước hoàng hôn
cơn nắng cũ phai dần trên sắc cỏ ?
anh sẽ bước qua một lần nỗi nhớ
để mơ hồ nơi ấy vẫn còn em

không thể hoài như ở buổi đầu tiên
đôi cánh mỏng của thời gian – rất mỏng
mà đã vù bay bao nhiêu ước vọng
của hai người một thuở nghĩ về nhau…

5-2010

hoàng lộc