Tags

, ,


ta bái em ba bái
như một lần chia tay
sao mới bái thứ nhất
mà ta đau thế này ?
còn hai bái giữ lại
bao giờ mới bái đây ?

em bái ta ba bái
để một lần ra đi
em bái nhanh đến vậy
còn mong năn nỉ gì !

mà sao phải bái nhau
mà sao phải lạy nhau
lòng ta nghe rất úa ?
mà không biết làm sao
để cầm chân em lại !

thật đời nhau quá tội
sao lại phải chia lìa ?
ta, một bước một bái
cầu xin em quay về …

5-2010

hoàng lộc