Tags

, ,

em sẽ về ngó lại buổi đầu thu
khi ngày hạ không còn thơm má đỏ
anh cũng sẽ một lần qua cuối phố
nghe mái hồn năm cũ đã xanh rêu

bởi em từng yêu nhín chút lòng yêu
nên mắt biếc phải nhìn qua hướng khác ?
con đường nhỏ cứ như còn chung bước
mà hai người lại có lối đi riêng ?

dẫu tình kia rồi không thể báo đền
sao có lúc tưởng cùng nhau bất nghĩa
sao biết thắp ngọn đèn khuya đến thế
để vô cùng mòn mỏi một chờ trông ?

em sẽ về ngó lại khắp vuông sân
đầu thu cũ chưa chiếc nào, lá rớt
chỉ anh đứng dưới trời mưa nặng hột
cùng em nghe ướt lạnh mấy hiên đời

5-2010

hoàng lộc