Tags

, ,


yêu em muốn chết
thiệt mà
nằm nghiêng ngó chút trăng tà
rồi đau
em là người của mai sau
ta ôm choàng cái đêm sâu
được gì ?

yêu em muốn chết nhiều khi
vì ta
ta có phải vì em chưa ?
đại ngàn giấu hết ngày mưa
chỉ nghe còn tiếng gió mùa qua sông

yêu em chết mòn chết dần
nên xin chết trớt một lần cho yên.

12-5-2010

hoàng lộc

Advertisements