Tags

, ,


cảm ơn người đã thương tôi
đã thương cùng lúc cả người lẫn thơ
tôi, năm tháng cũ, không ngờ
thờ ơ – mà cũng thờ ơ với mình

cảm ơn người đã yêu anh
dẫu trăng sắp khuyết và tình chẳng may
cả ơn của cuộc đời này
cho tôi những thứ trong tay hãy còn

cảm ơn người đã yêu thương
để tôi thấy được nỗi buồn biết đi…

9-5-2010

hoàng lộc

Advertisements