Tags

, ,


thời mẹ xưa- không có ngày của mẹ
bởi ngày nào cũng làm lụng nuôi con
trái gió trở trời mẹ không dám nghỉ
cứ lo cho anh rồi phải đói lòng…

thời anh nay- có thêm ngày của mẹ
quà, xin mua tặng mẹ- mẹ chẳng còn
đứng trước bàn thờ, thắp hương, cúi lạy
có thằng nào bất hiếu giống anh không ?

9-5-2010

hoàng lộc

Advertisements