Tags

,

em ở lại một ngày thôi, có lẽ ?
hai ngày thôi ? (cũng có lẽ ba ngày ?)
ta nấu chút niềm xưa cho nóng lại
pha tách trà – mừng chậm những tàn phai

em muốn ghé vườn hồn ta một thuở ?
còn kia em hương ngày cũ thơm nồng
là ân nghĩa của lần em gieo thử
hạt tình gầy đã kết trái đơm bông

rồi cũng phải em về như em đến
lối đi buồn gai xước gót hồng tươi
dẩu chỉ ở một ngày thôi, nguyên vẹn
mà trong ta, em đã ở một đời…

5-2010

hoàng lộc

Advertisements