Tags

, ,


xin em chớ dại yêu người
và xin lỡ có yêu tôi –
cũng đừng
đã là kẻ lạ – người dưng
cầm như chút muối chút gừng
vậy thôi

thì cay thì đã mặn rồi
và em thì cũng một đời lìa tan

hồng nhan
vẫn cứ hồng nhan
tài hoa là chỉ điệu đàng tài hoa

đã tôi buốt một giang hà
áo xưa lãng tử
cuối tà huy
phơi

4-2010

hoàng lộc