Tags

, ,


cái lý là thứ trong đầu
nói ra là nó mong cầu đúng, sai

yêu em – ta cứ yêu hoài
cho dù em có mốt mai bên chồng
cái này phải lý hay không ?
em ơi, nó rất tấm lòng của ta

nên yêu hay không nên, và
yêu như thế có đúng là yêu em ?
là chuyện bên ngoài trái tim
là em lý sự thành quen, cái đầu !

ta cần đôi mắt nhìn nhau
một lần thôi để kiếp sau lại nhìn…

4-2010

hoàng lộc