Tags

, ,


em sẽ về giấu kín một niềm đau
niềm đau ấy có tôi và bao nỗi
chiều cũng biết e dè môi thiếu phụ
mà rằm trăng thì đã khuất xa rồi

cho tôi tin em cất một cảnh đời
như cất giữ điều riêng trên bến phố
lòng dẫu phải buộc bên bồi bên lỡ
con sông buồn vẫn chảy hết ngàn sau

cứ một lần ta được nghĩ về nhau
là hạt lệ không thể ghìm – có phải ?
trầm hương ấy còn thơm bay áo lụa
câu thơ tình kiệt sức níu bàn chân ?

khi xa rời là biết dứt mùa trăng
cơn gió gửi vai em bờ tóc rối
rồi cỏ uá cũng đầy thêm nấm mộ
ta không nhau từ bữa ấy, em về…

24-4-2010

hoàng lộc

Advertisements