Tags

, ,

nếu anh có thể quay về được
nơi hai người gặp bữa đầu tiên
có khi anh giả vờ không thấy…
để cõi đời kia cất giữ em

và em – anh chắc không hề gặp
để không hề trải hết lòng ra
có khi anh chẳng buồn đến vậy
em cũng y nguyên cái thiệt thà

bởi anh không thể quay về được
chỗ yêu thương của một-ban-đầu
nên bao nhiêu thứ ra lầm lỡ
để cứ hoài ta khổ với nhau…

chỉ biết anh như người có lỗi
rủ em đối mặt với tình buồn
ngày xưa ta chẳng mong như thế
mà đành như thế biết sao, em ?

4-2010

hoàng lộc

Advertisements