Tags

, ,

thiệt khó sống hiền lương
trong cõi đời gian trá
cũng khó chừa tai ương
khi ông trời đày đoạ

ta xin em tấm lòng
một lần trong một thuở
bởi vì cái thuỷ chung
mất rồi trong cái lỡ

sẽ không hề có nữa
như lần đã với nhau
nên những gì ta giữ
chỉ riêng mình ta đau…


hoàng lộc

Advertisements