Tags

, ,

đừng tin ai
đừng tin anh
mới đây
cái có đã thành
cái không !

bỏ tình đi mà lấy chồng
phải khôn
lấy được tấm lòng,
càng hay

đừng tin anh
đừng tin ai
thứ chi cũng đã đơn sai cả rồi

bỏ anh đi mà lấy người
có khi em sẽ một đời yên hơn

chôn thôi
cái xác tình buồn
là chôn luôn giúp linh hồn của anh…

4-2010

hoàng lộc

Advertisements