Tags

, ,


dỗ

sao em chưa trở lại nhà
còn ham
bỏ áo
mù sa
giữa trời ?
chữ tình sắp sửa tàn hơi
xin em về dỗ lại đời
và anh.


xin

em cho thêm đôi ngày
lòng kia khoan thay áo
tình trôi nổi hôm mai
gọi về xin nương náu

xa

em đã đi xa, thật xa rồi
một thoáng buồm nâu trên cửa biển
dòng sông bất ngờ thành trường kiếm *
(như câu thơ xưa) đâm vào lòng…

ta ngã gập người trên bãi trăm năm.

2010

hoàng lộc

________________________________
* trường giang nhất kiếm lập thanh thiên…