Tags

, ,


nằm đây kẻ dại người khùng
mỹ đen mỹ trắng…
ngại ngùng xác thân
nhìn nhau bác sĩ băn khoăn
ngó ai bệnh cũng nặng bằng,
hơn ta

kim đâm ống thụt không ngờ
một đêm ngủ lạnh tới trưa giật mình
lập lờ ở cõi tử sinh
véo tay đau
nghĩ thất tình – càng đau

ôi ta sống lại đây rồi
và em lại bị báo đời
sợ không ?

2010

hoàng lộc