Tags

, , ,


đã em nằm bệnh mấy ngày
mà run lọ thuốc trên tay anh cầm ?
tấm lòng của thuở tình nhân
có hơn khi đã vợ chồng ?
để coi !

thương em là biết thương người
là khi trái gió trở trời cần nhau
thêm dầu cho dĩa dầu hao
mang tô cháo
húp cho mau bệnh lành…

lẽ gì một đứa như anh
lại đang đau
gấp mấy lần em đau !

9-4-2010

hoàng lộc