Tags

, ,


hôm qua em nói vầy
hôm nay em nói khác
ta đây có tuổi rồi
nhiều điều không nhớ được
dẫu những điều đương nhiên

sao sông cần sông yên ?
sao núi cần núi chết ?
ta đây loạn tâm rồi
nhiều điều không hiểu hết
cả những điều đương nhiên

những gì ở lòng em
có lần ta ngó thấy
trong những tháng ngày buồn
mà ta không giữ nổi
cũng là điều đương nhiên ?

4-2010

hoàng lộc

Advertisements