Tags

, ,

mùa đã khô rồi- sông hết nước
và ta, cây đã không còn cây
mặt trời cứ tận cùng sức nóng
như muốn thiêu tan trái đất này ?

em vẫn thương ta- lòng muốn tưới
lòng muốn mưa năm bảy lần chiều
cứ ước làm ao hồ mương rạch
và ước làm cả hạt sương khuya

không thể rồi em, đời cạn kiệt
không còn những thứ để nuôi nhau
để nuôi ta – nuôi tình một thuở
để xanh em khi ta bạc đầu

nắng rát mặt mùa – đất đã nứt
cây ta duỗi thẳng những cành trơ
cả những mạch ngầm- nước cũng tắt
chỉ mắt em còn mấy giọt khô…

4-4-2010

hoàng lộc

Advertisements