Tags

, ,

được, thua
thì tính làm gì
đục, trong
thì cũng chẳng vì đục trong
mới hay mây trắng bềnh bồng
cao hơn đời vậy
mà không kịp đời

gây tình là để em vui
để em đau
để em ngồi đợi trăng
yêu em nghĩ chẳng ai bằng
hận em có lúc ra thằng thù dai

quanh đời hết thảy tàn phai
mà ta vẫn cứ chiêm bao một đời

4-2010

hoàng lộc

Advertisements