Tags

, , , ,

ở lại cùng anh vài bữa nữa
rồi em đi suốt một đời em
hạ tuần trăng đã trăng vừa khuyết
xin ráng chờ coi bữa nó tròn

bởi bất ngờ anh lần được gặp
bất ngờ nghe một đoá tình rơi
(ôi em hồn vía còn non choẹt
mà biết yêu anh thiệt hả trời ?)

bởi em vừa đến đã vừa đi
tóc ngang vai, tóc vẫn xanh thề
ngày mai và có khi ngày mốt
em chắc không cần anh nữa đâu !

phấn bụi còn bay mù khắp xứ
nhắm con mắt lại – ứa thời gian
còn mong em ở đôi ba bữa
để mộ tình thêm chút cỏ vàng…

2-4-2010

hoàng lộc

Advertisements