Tags

, ,


yêu một chút (mà đã nhiều chút lắm)
tình hiền lương xin cúi dỗ đời mình
em đến với nét cười xanh độ lượng
và cũng rồi cơn giận thuở quay lưng

ngày sắp cạn – tháng năm ờ phải cạn
dĩ nhiên đời ta cũng cạn – cần chi
xin chép lại bài thơ lên giấy trắng
để mong còn thơm thảo với em đây

em, con gái – bởi vì em con gái
trắng đôi tay từ bữa bước qua đường
trời đất biết lòng ta ghìm không thể
mới bật lời lỡ dại với yêu thương

và không thể cầm chân em được nữa
nên đã đành thả héo cánh phù dung
ta đứng lại trách đời ta lữ thứ
để yêu em thêm một chút sau cùng…

1-4-2010

hoàng lộc