Tags

, , ,

em, câu hậu hiện đại
lạc trong rừng cổ thi
gặp ta, thằng dại chữ
lỡ trao đời tình si

đọc em, không hiểu được
xoá em thì đau lòng
ta bốn mùa khóc ngất
em bất ngờ hư không

lẽ nào câu thơ mất
là câu thơ cuối cùng ?

31-3-2010

hoàng lộc

Advertisements