Tags

, ,

* tặng nguyễn miên thảo

xin lỗi em – xin lỗi người
có khi tóc trắng báo đời tóc xanh

có khi chú hoá thành anh
và cô cháu đã biến thành em đây

cảm ơn thiên hạ kêu nài
em ngang bướng mấy cũng quay bước về

cuối đời ta bấy ủ ê
nhìn trăng lấp cuộc tình thề đầu non…

3-2010

hoàng lộc