Tags

, , ,

xin ta đừng chết nơi này
nằm đâu cũng với người tây,
thiệt buồn
khổ lòng năm bảy đồng hương
đưa ta đến một góc đường,
rồi thôi…

chết đi còn sợ xứ người
là ta sợ cái nổi trôi đã từng

quê nhà
em có về không
cho ta về với,
nằm cùng nghĩa trang ?

3-2010

hoàng lộc